Voor onmiddellijke indiensttreding

Freesmachinisten Vereist : Rijbewijs C/CE

Interne opleiding voorzien

Geïnteresseerden worden gevraagd contact op te nemen tijdens de kantooruren op het nummer 011/39 73 00 of zich persoonlijk te melden op onze burelen.