Kalksproeiwagen

Met onze sproeiwagen spruiten we een kalkmelk op de kleeflaag. Hierdoor kleeft de emulsie niet aan de banden van de vrachtwagen , noch aan de draaiende delen van de asfaltmachines. Ook blijft de kleeflaag beter intact en de wegen en wegmarkeringen worden niet vervuild door de resten van de kleeflaag. We kunnen oppervlaktes tot 50.000m2 in 1 keer sproeien.